פועלים לחיזוק והעצמה של פלסטינים וישראלים הפועלים לסיום הכיבוש ולבניית עתיד של חירות, כבוד ושוויון לכולם.

לא נוצר עדיין תוכן לדף הראשי.

באמצעות הסרטים עטורי הפרסים שלנו, סיפוריהם של ישראלים ופלסטינים הפועלים למען סיום הכיבוש והסכסוך, הגיעו למיליונים.
קחו את הסיפורים של המנהיגים העממיים הישראלים והפלסטינים מאחורי הקלעים לכיתות הלימוד ולמרכזי קהילה.
"סרטים שעושים את ההבדל"
מה אומרים אנשים על Just Vision.