הצוות שלנו

אמה אלפרט
מנהלת המעורבות הציבורית
סוהאד באבא
מנכ״לית
ג׳וליה באשה
מנהלת צוות קריאטיבי
הנה בוסארת
עוזרת תפעול ופיתוח
האנה לורנס
מנהלת שותפיות מוסדיות
יעל מרום
מנהלת פעילות ציבורית בישראל ועורכת שותפה בשיחה מקומית
ג'ן מרלו
רכזת תקשורת
אווה נג׳אר
מעצבת ומפתחת ראשית
דניאל נירינברג
מנהל מחלקת תקשורת
רולא סלאמה
מנהלת חינוך וקשרי קהילה בפלסטין
ארי רמז
אחראי קשרי קהילה בישראל

ועד מנהל

ברדלי אבלו • סוהאד באבאא • סם בחור • רוידה דין • דירדרי היגארתי • מיכאל ג'.הירשהורן • אריאדנה פאפאגאניטוס