הצוות שלנו

אמה אלפרט
מנהלת המעורבות הציבורית
סוהאד באבא
מנכ״לית
ג׳וליה באשה
מנהלת צוות קריאטיבי
הנה בוסארת
עוזרת תפעול ופיתוח
האנה לורנס
מנהלת שותפיות מוסדיות
יעל מרום
מנהלת פעילות ציבורית בישראל ועורכת שותפה בשיחה מקומית
ג'ן מרלו
רכזת תקשורת
אווה נג׳אר
מעצבת ומפתחת ראשית
דניאל נירינברג
מנהל מחלקת תקשורת
רולא סלאמה
מנהלת חינוך וקשרי קהילה בפלסטין

ועד מנהל

אדוראד איוב • ברדלי אבלו • סוהאד באבאא • סם בחור • רוידה דין • מייקי בירגמן • דירדרי היגארתי • מיכאל ג'.הירשהורן • אריאדנה פאפאגאניטוס