ערכת הנחייה

חומר רקע ושאלות לדיון על התרחבות ההתנחלויות במזרח ירושלים ועל התגובות הלא אלימות למגמה מדאיגה זו.

להורדת קובץ PDF (באנגלית).

מקורות משלימים

ארכיון עיתון החדשות המקוון 972+

רקע

בצלם, מזרח ירושלים - רקע

עיר עמים, רקע משפטי והיסטורי על שייח׳ ג׳ראח (2009).

הקואליציה האזרחית להגנה על זכויות הפלסטינים בירושלים ועדאלה، נישול וגירוש מירושלים – הסיפורים של שייח ג'ראח (2009).

מפות

ירושלים דלמטה,
מפת ירושלים וסביבתה

Americans for Peace Now:
עודבות בשטח