ערכת הנחייה

חומר רקע ושאלות לדיון בנושאים שונים ובהם תפקידן של נשים באי-אלימות, אחדות בין פלגים פוליטיים, הקמת תנועות ועוד.

להורדת קובץ PDF .